Over VAE

Doelstelling

De Vlaamse Academie Eetstoornissen is een vereniging voor professionals die werken met patiënten met eetstoornissen. Zij heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis in Vlaanderen te verbeteren en onderzoek te bevorderen. Daarnaast beoogt de VAE overleg (o.a. uitwisseling van kennis) en samenwerking tussen de verschillende gespecialiseerde centra om zowel onderzoek als behandeling van eetstoornissen in Vlaanderen te bevorderen.

De VAE is bedoeld voor psychologen, pedagogen, creatief therapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, huisartsen, arts-specialisten (o.a. psychiaters, internisten, kinderartsen), verpleegkundigen en psychomotorisch therapeuten die zich met zorg en/of onderzoek omtrent eetstoornis professioneel bezighouden. Daarnaast kunnen instellingen en instituten lid worden, die zich met de zorg voor en/of het onderzoek naar patiënten met eetstoornissen bezighouden.

Voorzitter:  Dr. Johan Vanderlinden (Afdeling Eetstoornissen, UPC Kortenberg)
Ondervoorzitter:  Prof. dr. Myriam Vervaet (Afdeling Eetstoornissen, UZ Gent)
Secretaris
:  Lic. Ursula Van den Eede (Eetkliniek, UZ Jette)
Penningmeester:  Dr. Annik Simons (Middelheimziekenhuis, Wilrijk)

Ondernemingsnummer:  0 836 524 733
Oprichtingsdatum:  25 mei 2011
Zetel vzw:  Universitair Psychiatrisch Centrum KULeuven Campus Kortenberg, L
euvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg


Later volgt hier meer informatie over: leden, lidmaatschap, aantal bijeenkomsten,...
Inschrijven nieuwsbrief: info_VAE@yahoo.com