zaterdag 14 mei 2011

Eetstoornissen en persoonlijkheid: uitdagingen voor diagnostiek en behandeling?

Voor zover de sprekers hun toestemming verleenden, zullen de presentaties op vrijdag 14 oktober via pdf doorgemaild worden aan de deelnemers van het congres. Wie zich echter niet (persoonlijk) via e-mail inschreef, kan via info_VAE@yahoo.com de presentatie verkrijgen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Het is een grote eer jullie te mogen uitnodigen voor de eerste studiedag van de Vlaamse Academie Eetstoornissen (VAE).
Voor deze dag hebben we een thema gekozen dat nauw aansluitbij recente onderzoeksbevindingen, ook hier bij ons in Vlaanderen. Deze bevindingen geven aan dat bepaalde persoonlijkheidsfactoren of -kenmerken aanwezig kunnen zijn die vermoedelijk de kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van een eetstoorniskunnen verhogen.
Tijdens de ochtend zullen vijf Vlaamse collega’s elk vanuit hun eigen expertise een bepaald thema toelichten. In de namiddag is er de gelegenheid tot het volgen van twee workshops waarbij nieuwe therapeutische strategie├źn worden uiteengezet, die vermoedelijk deze kwetsbaarheid kunnen verminderen. We hebben hierbij gekozen om collega’s met een jarenlange therapeutische ervaring aan het woord te laten.
Ik hoop dat we U talrijk mogen verwelkomen op 4 oktober 2011!
Dr. Johan Vanderlinden
Voorzitter VAE vzw

Het programma

9u.-9u.30: Onthaal en koffie
9u.30: Welkom door de voorzitter van VAE, Dr. Johan Vanderlinden 9u.45: Keynote lecture, Prof. Dr. Myriam Vervaet (Universiteit Gent)
Eetstoornissen: Het broze balanceren tussen beeld en betekenis
10u.30: Lezing: Prof. Dr. Laurence Claes (KULeuven)
Resisting temptation: impulsiviteit in eetstoornissen! 11u.: pauze
11u.30: Lezing: Kathleen De Cuyper (UPC Kortenberg) & Liesbet Boone (Universiteit Gent)
Eetstoornissen en perfectionisme: Inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek 12u.: Lezing: Prof. Dr. Caroline Braet (Universiteit Gent, UZ Gent en Medisch Pediatrisch Centrum) Kinderen met overgewicht: evidentie voor het opdelen naar subtypes

12u.30: Broodjesmaaltijd + posterpresentaties
14u.: Workshop 1
15u.15: pauze
15u.45: Workshop 2
17u.: Bekendmaking winnaar posterwedstrijd

Meer informatie over alle
sprekers, over de workshops en over de posterwedstrijd kan u terugvinden via de tabbladen bovenaan.

Inschrijving

Inschrijven kan via mail naar info_VAE@yahoo.com met als onderwerp “Inschrijving Congres VAE”, met duidelijke vermelding van uw naam en organisatie.
Inschrijving is pas definitief na overschrijving van 75 €* (incl. broodjesmaaltijd) op het rekeningnummer:
IBAN: BE59 9730 3004 0126
BIC/SWIFT: ARSPBE22
Vermeld als mededeling: “Inschrijving Congres VAE + Naam + Voornaam” U mag de keuze voor de workshops op de dag zelf bij inschrijving bekend maken.

Accreditering is aangevraagd en zal internationaal geldig zijn.

* Het verminderd studententarief van 40€ is enkel geldig voor studenten uit bachelor- of masteropleidingen. Gelieve bij inschrijving per mail aan te geven welke opleiding u volgt.